Đề cử chức danh Tổng Bí thư khóa XII: Trung ương bỏ phiếu kín

doc bao truc tuyen

Đề cử chức danh Tổng Bí thư khóa XII: Trung ương bỏ phiếu kín

Theo thông báo hội nghị Trung ương 14, trong 3 ngày 11-13/1, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 11 đã họp để thảo luận, thông qua chủ trương ký Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); tiếp tục hoàn thiện phương án nhân sự Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá 12 và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khoá 12; thông qua dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội 12.

"Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thể hiện sự đoàn kết nhất trí cao, Trung ương đã thảo luận kỹ, thông qua dự thảo báo cáo công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khoá 12 trình Đại hội; thống nhất cao bằng hình thức bỏ phiếu kín đề cử nhân sự chức danh Tổng bí thư; đề cử chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH nhiệm kỳ 2016 - 2021 để Trung ương khoá 12 xem xét, giới thiệu QH khoá 14 quyết định theo quy định của pháp luật. Hoàn tất công tác chuẩn bị nhân sự trình Đại hội Đảng 12 xem xét, quyết định" - thông cáo của hội nghị cho biết. 

Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị TƯ 14. Ảnh: TTXVN

Trong ngày làm việc cuối cùng của hội nghị, thông cáo cho biết:


Cả ngày, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại Hội trường.

Buổi sáng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành Hội nghị.

Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến Trung ương về công tác nhân sự Đại hội XII.

Trung ương bỏ phiếu biểu quyết về nhân sự.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục bỏ phiểu biểu quyết về nhân sự.

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên bế mạc.

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến Trung ương về chủ trương ký Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Ban Chấp hành Trung ương biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị.

Đình Tú / Skcd.com.vn

Bạn đã xem chưa