CHÍNH XÁC kết quả quan trắc chất lượng nước biển 4 tỉnh miền trung

doc bao truc tuyen

CHÍNH XÁC kết quả quan trắc chất lượng nước biển 4 tỉnh miền trung

Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa công kết quả quan trắc môi trường chất lượng nước biển ven bờ tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.


Tổng cục Môi trường đã phối hợp với các địa phương tiến hành lấy và phân tích các mẫu nước biển ven bờ. Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ được tổng hợp từ các Trung tâm Quan trắc môi trường đã thực hiện ngày 29/4/2016 tại các bãi tắm trên địa bàn 4 tỉnh. So sánh kết quả này với Quy chuẩn Việt Nam QCVN 10-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển để đánh giá cho thấy, nước biển ven bờ tại các khu vực được phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã có công văn yêu cầu, các cơ quan chức năng của Bộ phải cung cấp thông tin quan trắc về chất lượng môi trường nước biển từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng hàng ngày.

Dưới đây là kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ do Tổng cục Môi trường cung cấp.


>> Vụ cá chết bất thường: Bốn bộ công bố kết quả kiểm tra


>> Formosa với 15 năm đầu tư tại Việt Nam


Thu Trang / Baotintuc.vn

Bạn đã xem chưa